Začínáme od techniky

Jsem odpovědný za výběr lektorů a rozpad kompetencí i financí na ně, jejich studenty a jejich přátele. Jsem zodpovědný i za správnou posloupnost tohoto výběru. […]

Art for new generations

Je reálné pracovat s umělecky nadanými dětmi jako s dospělými a přitom jim nezničit dětství a nepošlapat lidskou důstojnost? Je reálné jim tímto způsobem navždy […]